De renovatiewerkzaamheden aan de remmingswerken van spoorbrug Smildervaart zijn gestart. In dit werk aan de draaibrug over de Drentsche Hoofdvaart, die de N371 met het jaagpad langs de Smildervaart verbindt, komen de spoor- en spoorwegveiligheidskennis van Movares Nederland en de kennis van remmingswerken en vaarwegveiligheid van Movares Water mooi samen.

Aannemer Protekta herstelt de houten remmingswerken met een duurzame werkmethode: de houten delen worden geconserveerd door een speciale epoxyhars. Delen die niet kunnen worden hersteld worden vernieuwd. Volgens opdrachtgever ProRail een prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen Movares Nederland en Movares Water. Gerard Krooshoop en Jasper Smit hebben de plannen getoetst t.b.v. een vlot en veilig verloop van de uitvoering. De komende acht weken zien John Spijker van Movares en Jasper Smit van Movares Water wekelijks op de uitvoering toe om de veiligheid en de kwaliteit te waarborgen.