Wat betekent het toestaan van medegebruik in windmolenparken op de Noordzee voor de scheepvaartveiligheid? Dit vraagstuk werd ons door Rijkswaterstaat voorgelegd. Windmolenparken zijn nu alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer (o.a. crewtenders, onderhoudsschepen en kustwacht) maar wat is het risico op aanvaringen als er ook doorvaartverkeer in de parken aanwezig is?

Momenteel zijn de eerste vergunningen voor medegebruik in deze windmolenparken afgegeven (aquacultuur, duurzame energie-opwekking, kabels & leidingen en natuurontwikkeling). We organiseerden een stakeholdersessie met alle belanghebbenden – waaronder de beroepschartervaart, toerzeilers, Vissersbond, Watersportverbond, Port of Rotterdam, Kustwacht, KNRM, windmolenparkexploitanten, medegebruikexploitanten, vaarwegbeheerders, RvO, RWS en ministerie I&W – om inzicht te krijgen in het vraagstuk.

Onder leiding van Thomas de Greef, Milan Dekker-Alders, Trystan Otto, Gea Kolk en Ruud van Breda is er veel info opgehaald om gemotiveerd antwoord te kunnen geven op de door Rijkswaterstaat gestelde vraag.