De Movares Group bestond uit Movares Nederland BV, BRO en Movares Water. Door maatschappelijke vraagstukken als de klimaatverandering, energietransitie en de grote V&R-opgave doet de samenleving een sterk beroep op ingenieursdiensten. Dankzij de krachtenbundeling van Movares Group met Innovus Smart Engineering kunnen we specialistische kennis op het gebied van spoor, mobiliteit, energie, infra, water en gebouwen koppelen aan expertise op het gebied van digitalisering.

Lees meer over de krachtenbundeling in Movares Magazine.