Wat is de beste oplossing voor de lange termijn voor Port of Deventer, rekening houdend met kosten, klimaatverandering en markt- en maatschappelijke ontwikkelingen, om het goederentransport te verduurzamen, slimmer te organiseren en meer vaart in de havens te realiseren? Movares Water deed in opdracht van Gemeente Deventer onderzoek naar de toekomst van de Prins Bernhardsluis, waarbij samen met PSR | Port Solutions Rotterdam B.V. ook het marktpotentieel van de haven is onderzocht.

Lees alles over de kracht van binnenhavens in dit Movares Magazine!