De urgentie voor het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken is groter dan ooit tevoren. Op het Deltacongres 2023 was duidelijk merkbaar dat het besef groeit dat we nu moeten gaan handelen om voorbereid te zijn op de toekomst. ‘Nu doen, voor later’ is niet voor niets de nieuwe titel van het rapport van de Deltacommissaris. 

Het Deltacongres maakte ook weer duidelijk dat de vraagstukken niet los van elkaar kunnen worden gezien. Een voorbeeld: verzilting van oppervlaktewater en grondwater neemt toe door zowel zeespiegelstijging als verminderde zoetwateraanvoer in de zomer. Slim omgaan met de verdeling van het schaarse zoetwater wordt daarom steeds belangrijker.

Bart Bouwens, Tom Flipsen en Theo van der Linden waren namens Movares Water aanwezig op het Deltacongres in Groningen. Bart: “Met onder andere ons project ‘Verkenning Amsterdam-Rijnkanaal’, waarin we samen met HydroLogic en Infram kijken naar extra aanvoer van zoetwater naar het IJsselmeer, draagt ook Movares Water bij aan de toekomst van ons waterland.”