Om ruimte te bieden aan de actuele groeipotentie van het maritieme cluster in de haven van Werkendam heeft gemeente Altena samen met Movares Water een gefaseerd ontwikkelplan opgesteld voor de haven van Werkendam.

De gemeente heeft de voornemens voor de publiek-private ontwikkeling van de haven uitgewerkt in een brochure. Het eerste exemplaar van deze brochure werd op 26 april aan de door het Kabinet benoemde MMI-gezant Kees van der Staaij overhandigd.
De digitale versie van de brochure is op te vragen bij Lijdia Pater.