Onze adviseur maritiem Lijdia Pater publiceert maandelijks een column in Weekblad Schuttevaer. In juli gaat haar column gaan over rentmeesterschap: koers uitzetten voor een toekomstbestendige onderneming binnen planetaire grenzen. U leest het artikel hier.