DUURZAAM BEREIKBAAR LEEFBAAR

Leefbaar

De invloed van water op de leefbaarheid van ons land neemt nog elke dag toe. Wat we oppompen moet goed genoeg zijn om te drinken. In oppervlaktewater willen we kunnen recreëren. Te weinig water is niet goed voor de binnenvaart en de agrarische sector, te veel is een zorg voor bebouwd gebied. En dan moet het ook nog veilig achter dijk en dam zitten.

Water houdt ons land leefbaar

Het is onze natuurlijke rol om in elk project te kijken naar de samenhang tussen al die functies van water in onze samenleving. Met dat inzicht zijn we samen beter in staat te bepalen wat we wel en niet moeten doen om ons land leefbaarder te maken en te houden.

Samen zien we het grotere geheel

Als Movares Water kijken we bij elk project ook naar het grotere geheel. Is de aanpak klimaatadaptief en leggen we niet de kiem voor weer andere problemen elders of later? Een kwestie van zo veel mogelijk overzien en afwegen. Die rol ligt ons en leidt tot boeiende vraagstukken die ons allemaal aangaan. Accepteren we bijvoorbeeld een lagere waterstand in onze rivieren of dwingen we juist een hogere af? Beide keuzes leiden tot een reeks veranderingen op andere vlakken, zoals bijvoorbeeld andere vormen van mobiliteit, andere typen vrachtschepen, andere havens.

Vrijwel niets is opzichzelfstaand te beoordelen. Onze adviseurs en ingenieurs zijn zich er terdege van bewust dat keuzes grote invloed hebben op scheepvaart, landbouw, energievoorziening, industrie en natuur. We helpen u graag  bij het maken van deze afwegingen en toekomstbestendige keuzes.

Is uw project klimaatadaptief en waterrobuust?

Onze adviseurs en ingenieurs zijn op vele fronten actief. Dat geeft ze het perspectief om bij elk project aan de voorkant al te kijken naar de effecten op het klimaat. In ons advies komt standaard de vraag aan bod in hoeverre uw plannen – of de plannen die we samen ontwikkelen –  klimaatadaptief en waterrobuust zijn. Daarnaast nemen we meteen de vraag onder de loep hoe de toekomst van het project eruit gaat zien: wat wordt de levensduur? Hoe zit het met onderhoud?

Kortom: van assetmanagement en levensduur tot en met de positieve bijdrage aan het klimaat, we brengen dat vooraf in kaart. Wat ons extra motiveert is dat we niet alleen onze kennis over water kunnen inzetten, maar dat we met het juiste advies ook kunnen bijdragen aan een betere wereld. Daarom zijn onze inspanningen erop gericht goede, duurzame en onafhankelijke adviezen te bieden, en creatieve oplossingen aan te dragen. Met relevante, positieve maatschappelijke invloed op duurzaamheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.