Ons project

Plan voor toekomstbestendig natuurgebied Oosterdel

Hoe maak je een recreatie- en natuurgebied dat bekend staat als ‘het gebied der duizend eilanden’ toekomstbestendig? Voor die uitdaging staan we samen met de landschapsarchitecten van SMARTLAND landscape architecture en de aquatisch ecologen van OAK consultants.

Plan toekomstbestendigheid

Het recreatie- en natuurgebied Oosterdel kampt met afkalving van oevers en slechte waterkwaliteit. Het gebied met grote cultuurhistorische waarde is zowel een NNN-gebied als een KRW-waterlichaam. Het staat onder druk door o.a. het veranderende klimaat, woelende vis en gravende rivierkreeften.

Onze werkzaamheden

We hebben een plan opgesteld voor onze opdrachtgevers om het mooie waterrijke gebied te behouden voor de natuur, recreatie en cultuurhistorie. We lichten samen met Smartland en OAK alle tot nu toe uitgevoerde studies door, vullen die aan en verwerken ze tot voorstellen voor oeverinrichting en verbetering van de waterkwaliteit. Wij zetten ons vooral in voor de oeverinrichting, de beheeraspecten en de kosten. 

Periodefebruari 2023 - november 2023
KlantGemeente Dijk en Waard, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Museum Broekerveiling, Staatsbosbeheer, Stichting Veldzorg