Ons project

Duurzame renovatie remmingwerken Smildervaart

Op een duurzame manier de levensduur van houten remmingswerken verlengen. Dat doet aannemer Protekta Aqua Tech bij de spoorbrug Smildervaart met een speciale methode. Movares Water ondersteunt in opdracht van ProRail de aannemer bij de voorbereiding en uitvoering van de renovatiewerkzaamheden. Onze ervaring bij zowel spoor als water was hierin doorslaggevend.

Duurzame renovatie

De beweegbare spoorbrug Smildervaart is aan weerszijden voorzien van houten remming- en geleidewerken om schepen te geleiden bij passage en de spoorbrug te beschermen bij aanvaring. Omdat de remmingwerken gedeeltelijk door houtrot zijn aangetast worden de slechte delen op een duurzame manier gerepareerd: de houten delen worden geconserveerd door een speciale epoxyhars en wapeningstaven uit glasvezel waarbij een gedeelte van de palen tot net onder de waterlijn wordt vervangen. In de renovatiewerkzaamheden komen de spoor- en spoorwegveiligheidskennis van Movares Nederland en de kennis van remmingswerken en vaarwegveiligheid van Movares Water mooi samen.

Onze werkzaamheden:

  • toetsen van plannen t.b.v. een vlot en veilig verloop van de uitvoering (Movares Water);
  • uitvoeringsbegeleiding (Movares Water en Movares Nederland).