Ons project

Havenvisie Port of Brabant

Vervoer over water is een noodzakelijke en groeiende motor voor de transitie naar de nieuwe economie. De rol en het belang van binnenhavens neemt hierin toe. Samenwerking tussen Brabantse binnenhavens is hard nodig om de daartoe benodigde professionalisering, positionering en economische structuurversterking mogelijk te maken.

Havenvisie

Gemeenten met binnenhavens hebben te maken met uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid, ketentransparantie en veiligheid. In Brabant zijn er vorig jaar 1,15 miljoen containers overslagen, verspreid over de terminals. Dit aantal zal de komende jaren verdubbelen door de schaalvergroting van de Rotterdamse haven, terwijl de terminals nu al tegen hun maximale capaciteit aanzitten. Daarbovenop komt de circulaire economie: het bulkvervoer van reststromen als plasticafval, grond, biomassa en staal. Daar moet je een plek voor gaan vinden in dezelfde binnenhaven, die vaak ook nog eens in een stad is gevestigd en waar je geen overlast wilt geven. Toenemend vervoer over water is een positieve ontwikkeling als het gaat om het klimaat, maar aan het goederentransport zijn warehouses gekoppeld voor het tijdelijk opslaan van die goederen en die willen mensen niet in hun achtertuin. Dit alles vraagt om visie.

Onze werkzaamheden

Samen met MCA Brabant zijn we bezig om met acht gemeenten een samenwerking tussen de Brabantse binnenhavens op stellen, genaamd Brabant Ports, waarin Bergen op Zoom en Oosterhout een belangrijke rol spelen. We stellen voor deze gemeenten een gezamenlijke strategische havenvisie op.

Periode2023 - 2024
KlantGemeente Bergen op Zoom, Gemeente Oosterhout, MCA Brabant