Ons project

Kostenraming optimalisatie Distelwegveer

Gemeente Amsterdam vroeg Movares Nederland de optimalisatiemogelijkheden voor de Distelwegveer te onderzoeken. Movares Water heeft de globale kostenraming voor diverse alternatieven gemaakt.

Kostenraming

In het onderzoek van Movares Nederland worden diverse locaties en alternatieven onderzocht om de meest optimale oeververbinding over het IJ te realiseren. Daarbij zijn diverse alternatieven beoordeeld op kenmerken zoals ‘Inpassing’, ‘Nautische veiligheid’ en ‘Overlast’. De kosten van de alternatieven vormen een belangrijk onderdeel van de beoordeling. Voor deze kostenraming werd Movares Water ingeschakeld.

Onze werkzaamheden:

  • Deterministische SSK-raming op basis van kengetallen: beoogde voorziene bouwkosten en onvoorziene bouwkosten, engineeringskosten en overige bijkomende kosten (geen instandhoudingskosten).
  • Memo met uitgangspunten en resultaten betreffende de kostenraming van de verschillende varianten.
Periodenovember 2023 - november 2023
KlantGemeente Amsterdam