Ons project

Kwaliteitsverbetering AIS-data provincie Noord-Holland

De Noord-Hollandse vaarwegen worden intensief gebruikt door de plezier- en beroepsvaart. Voor een zo efficiënt mogelijke doorstroom van verkeer over water en weg moeten alle vaartuigen goed in beeld zijn. Samen met Provincie Noord-Holland hebben we onderzocht hoe we de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van scheepsposities kunnen verhogen.

AIS-data op orde

Vanuit de bediencentrale in Heerhugowaard worden bruggen en sluizen op afstand bediend. Het Brug Management Systeem (BMS) stelt op basis van realtime-informatie de meest optimale openingsmomenten voor aan de brugcoördinatoren. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van het automatisch identificatiesysteem (AIS) van de schepen, wegverkeerinformatie en noodoproepen van hulpdiensten. Behalve meer vervoer over water wil Provincie Noord-Holland steeds meer bruggen en sluizen op afstand bedienen. Dit vergt betrouwbare data. De dekking van de AIS-data is helaas niet volledig en de recreatievaart gebruikt geen AIS of een lichte transponder. Er is sprake van onvolledige informatie en dus onbetrouwbare adviezen vanuit het BMS.

Onze werkzaamheden:

Op zoek naar mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van de scheepspositiebepaling door middel van AIS-data hebben maritieme experts van Movares Water samen met data-experts van de afdeling Digital Solutions van Movares Nederland de technische, procesmatige en juridische mogelijkheden onderzocht en een groot aantal interviews gehouden met onder meer brugcoördinatoren, Rijkswaterstaat en andere gebruikers van AIS-data. We hebben een helder beeld gekregen van de werkprocessen, de gebruikte systemen en de ervaringen van gebruikers. Op basis van onze bevindingen hebben we een aantal adviezen gegeven aan de provincie Noord-Holland om de informatie over de scheepsposities te optimaliseren.