Ons project

Kwartiermaker havenontwikkeling Werkendam

Hoe behoud je als haven je vooraanstaande positie en kun je die blijvend waarmaken, ook op het gebied van innovatie en vergroening van de scheepvaart? Voor deze opgave zagen Gemeente Altena en stakeholders zich gesteld bij de haven van Werkendam.

Kwartiermaker

De haven van Werkendam is goed voor een zeer groot deel van de maritieme werkgelegenheid in de regio. De in deze haven gevestigde maritieme maakindustrie is ook meer dan ooit nodig voor de ontwikkeling en realisatie van innovatieve oplossingen voor een toekomstbestendige en duurzame scheepvaart. Een eerder uitgevoerd MIRT-onderzoek gaf aan, dat er een unieke kans is om de verschillende ambities en opgaven langs de uiterwaarden van de Merwede met de gewenste uitbreiding van de haven van Werkendam te combineren (mogelijke meekoppelkans van het Hoogwater beschermingsprogramma en Werkendam is pilotproject binnen het Integraal Rivier Management). Om hier stappen in te zetten heeft de gemeente Lijdia Pater als kwartiermaker aangesteld.

Onze werkzaamheden

Lijdia Pater heeft een belangrijke rol in het verbinden en aanhaken van belangrijke partijen zoals bedrijven, het Rijk, brancheorganisaties, provincies en de regio. Zij gaat de haalbaarheid van de uitbreiding van de haven verder te onderzoeken. Een mooie opdracht, helemaal passend bij de ambitie van Movares Water om bij te dragen aan het ontwikkelen van duurzame maritieme oplossingen.

Periodefebruari 2023 - augustus 2024
KlantGemeente Altena