Ons project

Modal shift Vaart in de Zaan

Movares Water is door zes bedrijven langs de Zaan, vertegenwoordigd door Green Businessclub Zaanstad, gevraagd voor een inventariserend onderzoek naar de mogelijkheden van een modal shift bij een zestal bedrijven die zijn gesitueerd langs de Zaan.

Modal shift

De gedachte achter deze vraag is dat de bedrijven hun goederen middels containers gaan overslaan over water. Daarbij zal een barge shuttle gaan varen tussen de terreinen van de deelnemende bedrijven en een centrale hub. De centrale hub is de locatie waar de containers verzameld worden en van daaruit worden gedistribueerd naar respectievelijk de bedrijven of Rotterdam en Antwerpen.

Onze werkzaamheden:

  • onderzoek naar de mogelijkheden van een modal shift langs de Zaan.
Periode2023 - 2024
KlantGreen Businessclub Zaanstad - 6 bedrijven