Ons project

Modal shift versvoer Zaanstad

Hoe bepaal je als bedrijf de haalbaarheid van modal shift voor jouw specifieke productieprocessen en kun je gelijktijdig een duurzaamheidsslag slaan? Dat was de vraag van Tate & Lyle uit Koog aan de Zaan aan Movares Water.

Modal shift

Tate & Lyle produceert zetmeelproducten uit mais. Een restproduct uit dit proces wordt gebruikt als versvoer ten behoeve van de veeteelt en landbouw. In het huidige systeem wordt het versvoerproduct dagelijks met behulp van 14-16 vrachtwagens getransporteerd aan een tussenlocatie vanwaar het verder naar agrariërs wordt gedistribueerd. 

Onze werkzaamheden:

Tate & Lyle heeft Movares Water verzocht een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor een modal shift van weg naar water voor het transport van het versvoer. Hiermee wordt beoogd om te komen tot een duurzamer transport van het restproduct en daarmee een bijdrage te leveren aan een meer duurzame landbouw.