Ons project

Oeververvanging Delftse Schie

De oevers van de Delftse Schie kregen in opdracht van Provincie Zuid-Holland op zes plaatsen nieuwe oevers: landelijke, natuurvriendelijke en stedelijke oevers. Dat was nodig omdat ze op die plekken aan het einde van hun levensduur waren. Ook de waterbodem moest op twee locaties worden gebaggerd.

Ontwerp, aanbesteding, uitvoeringsbegeleiding

Wij hielpen de afgelopen 1,5 jaar samen met Movares Nederland de provincie bij het opstellen van het vooronderzoek, voorontwerp, bestek en de aanbesteding, en wij hielden tijdens de uitvoeringsfase toezicht op de werkzaamheden van Ploegam B.V. en waren back-office voor inhoudelijke vragen. Dankzij deze nieuwe constructies kunnen de oevers van de Delftse Schie er de komende 50 jaar weer tegenaan!

Onze werkzaamheden

 • Schrijven contractstukken voor de aanbesteding:
  – uitvoeren vooronderzoeken
  – ontwerpen nieuwe oeverconstructies
  – baggerhoeveelheden bepalen
  – hoeveelheid te verwijderen steenbestorting bepalen
 • Beoordelen inschrijvingen
 • Uitvoeringsbegeleiding:
  – toezichthouder
  – back-office voor de provincie
Periode2019 - Heden
KlantProvincie Zuid-Holland