Ons project

Onderzoek scheepvaartveiligheid en medegebruik in windparken

Rijkswaterstaat heeft ons gevraagd de relatie tussen scheepvaartveiligheid en medegebruik in windparken op de Noordzee inzichtelijk te maken. Het doel van deze opdracht is om het raakvlak tussen doorvaart en medegebruik beter te kunnen beoordelen.

Medegebruik

Efficiënt en meervoudig ruimtegebruik is een belangrijke doelstelling van het beleid voor de Noordzee. Ruimte is schaars op de Noordzee. Door gebruiksfuncties te combineren kan er efficiënter gebruik worden gemaakt van de beschikbare ruimte en synergie worden gehaald uit gedeeld ruimtegebruik. Doorvaart en medegebruik in windparken op zee moeten bijdragen aan dit efficiënte ruimtegebruik (meervoudig ruimtegebruik). Nu medegebruik werkelijkheid wordt en het nog onvoldoende duidelijk is welke eisen hiervoor moeten gelden vanuit het oogpunt van veilige doorvaart (zowel vanuit huidig doorvaartbeleid als vanuit mogelijke  toekomstige ontwikkelingen) is er meer inzicht nodig in het precieze raakvlak tussen doorvaart en medegebruiksvormen.

Onze werkzaamheden op een rij:

Binnen deze opdracht hebben wij op basis van een dieper inzicht het raakvlak tussen doorvaart en medegebruik beoordeeld en hierover adviezen uitgebracht:

  • Onder welke omstandigheden scheepvaart (schepen die in windenergiegebieden varen) en medegebruik conflicterende vormen van ruimtegebruik zijn en onder welke omstandigheden niet.
  • Welke aanvullende eisen gesteld moeten worden aan:
    a) de constructie en/of markering van medegebruikinstallaties, om de scheepvaartveiligheid voor doorvarende schepen en bestemmingsverkeer te borgen;
    b) de ruimtelijke inrichting van medegebruik in een windenergiegebied om de scheepvaartveiligheid voor bestemmingsverkeer te garanderen;
    c) de veiligheidsuitrusting voor medewerkers van medegebruikinstallaties, om medewerkers voldoende zelfredzaam te laten zijn tot de SAR-diensten in het windpark aanwezig kunnen zijn.