Ons project

Ontwerp duurzame sluisdeuren Helmond

De stalen sluisdeuren van de in 1994 gebouwde schutsluis Helmond in de Zuid-Willemsvaart zijn vanwege vermoeiingsschade aan vervanging toe. Wat is daarvoor de meest duurzame en voordeligste oplossing rekening houdend met een levensduur van 100 jaar?

Duurzame sluisdeuren

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag hebben wij binnen het SROK-raamcontract van RWS de opdracht voor het ontwerpen van twee sets puntdeuren en één set reservedeuren uitgevoerd. Wij hebben de offerte verzorgd en trekken het project. We werken nauw samen met collega’s van de Movares Nederland-disciplines kunstwerken, duurzaamheid, kostendeskundigheid en contractering.

Onze werkzaamheden

Voor dit project hebben we gebruik gemaakt van de resultaten uit het MWW-project ‘Ontwerpen duurzame sluisdeur’, waarin sluisdeuren van verschillende materialen (hout, staal, kunststof) zijn geoptimaliseerd. We hebben een ontwerp voor nieuwe stalen sluisdeuren van de schutssluis, maar ook een alternatief ontwerp voor een kunststof sluisdeur gemaakt. We wegen deze ontwerpen op Life Cycle Costs (LCC) en Milieukostenindicatie (MKI) tegen elkaar af en stellen daarna samen met de opdrachtgever het aanbestedingscontract op. Een mooie opdracht waarin we onze expertise op het gebied van waterbouw, maar ook op die van duurzaamheid goed kunnen laten zien.

Periodeapril 2023 - oktober 2023
KlantRijkswaterstaat