Ons project

Roadmap verduurzaming binnenvaart 2050

Voor Topsector Logistiek stelden we een roadmap op voor de verduurzaming van de binnenvaart. Daarin is voor alle stakeholders in de logistieke (binnenvaart)keten het handelingsperpectief geschetst om een emissievrije binnenvaart te kunnen realiseren in 2050.

Roadmap

Met de roadmap is een helder beeld geschetst van de aanwezige knelpunten en oplossingen, zijn de (wettelijke) verplichtingen en ambities in beeld gebracht en is een perspectiefbiedend stroomschema voor de binnenvaart opgeleverd.

Onze werkzaamheden

Voor dit project zijn gesprekken gevoerd met alle relevante belanghebbenden waaronder de branchevertegenwoordiging van de binnenvaart, diverse verladers, reders, financieringsinstellingen en vertegenwoordigers uit de maritieme maakindustrie. De roadmap is langs de volgende thema’s voorzien van een actieprogramma:

  • De Keten
  • Regelgeving
  • Financiën
  • Brandstoftransitie
  • Kennis, Visie, Lobby
  • Retrofit scheepvaart
Periodeoktober 2022 - juni 2023
KlantTopsector Logistiek