Ons project

Parken De Meern klimaatbestendig

De waterkwaliteit in de langgerekte parken tussen de woonwijken en de A12 in het voormalige dorp De Meern in de gemeente Utrecht behoeft verbetering. Door het aanbrengen van stuwen en het verbreden en koppelen van watergangen zal er een betere doorstroming ontstaan tussen de diverse watergangen. Resultaat: meer zuurstof in het water, een betere waterkwaliteit, meer flora en fauna en het voorkomen van blauwalg.

Klimaatbestendig plan

Momenteel stroomt het hemelwater in het gebied ten oosten van de Meerndijk en ten zuiden van de Leidsche Rijn direct door naar de Rijnenburgse polder. Een van de klimaatdoelstellingen van Gemeente Utrecht is het vasthouden van het regenwater daar waar het valt. Met de diverse ingrepen vermeld in het Plan van Aanpak wil de gemeente in samenwerking met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) komen tot een klimaatbestendig plan waar het water ‘vastgehouden’zal worden in de Veldhuizerplas. Deze maatregelen zorgen er tevens voor dat de waterkwaliteit in de Veldhuizerplas, die is aangetast door blauwalgen, verbetert.

Onze werkzaamheden:

  • inventariseren uit te voeren werkzaamheden;
  • aanvragen benodigde vergunningen;
  • aanpassen/maken van VO, DO en werkomschrijving voor twee stuwen, drie duikers en een tweetal watergangen, waarbij ze worden ingepast in de bestaande ruimte: de stuwen worden overloopbaar t.b.v. wandelaars en bij de inpassing van de watergangen blijven natuur en wandelpaden behouden.
Periodeaugustus 2023 - december 2024
KlantGemeente Utrecht