Ons project

Renovatie havenmond Oudeschild

Een gedeelte van het remming- en geleidewerk van de havenmond van de haven van Oudeschild is verouderd en moet worden vervangen.

Vervanging remming- en geleidewerk

Welke eisen stellen de gebruikers en belanghebbenden aan de vernieuwing van de havenmond? Hoe zorgen wij voor een ontwerp dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, met het oog op de ligging van de haven aan een natura 2000-gebied en bij een dijk van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier? Een uitdagend vraagstuk waarbij diverse disciplines van Movares Water zoals constructieve waterbouw en waterveiligheid samenkomen.

Onze werkzaamheden

Gemeente Texel vroeg ons voor de projectleiding van de onderhoudswerkzaamheden en wil gezien de leeftijd van het remming- en geleidewerk dat er kritisch wordt gekeken naar de functies en de daarbij horende eisen voor vernieuwing.

Periodejanuari 2023 - januari 2024
KlantGemeente Texel