Ons project

Renovatie sluis Doesburg

Najaar 2024 voert Waterschap Rijn en IJssel groot onderhoud uit aan de sluis bij Doesburg. De 40 jaar oude hardhouten sluisdeuren worden dan vervangen en er worden dingen aangepast. Movares Water is betrokken bij ontwerp-, inspectie- en toezichtwerkzaamheden van de renovatie. 

Groot onderhoud

Het waterschap beoogt met de renovatie een veiliger doorvaart door de sluis voor de recreatievaart. Ook wordt de drempel van de sluis verlaagd waardoor de beroepsvaart bij laagwater de sluis van de Oude IJssel naar de IJssel langer kan gebruiken. Om te zien of de sluisdeuren nog een zomer meekunnen vond er een inspectie van de sluisdeuren plaats. Daarvoor werd de sluis leeggepompt en de deuren eruit gehesen. Zo konden we zien wat de situatie is van de scharnieren van de deur onder water. Bij de planning van de renovatiewerkzaamheden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de beroepsvaart en met ondernemers die in de recreatie werken om de vaarweg veilig, beschikbaar en betrouwbaar te houden.

Onze werkzaamheden:

Wij maken de referentieontwerpen van de nieuwe deuren en zorgen met Waterschap en aannemer in bouwteamverband voor een adequate aanpak van de renovatie. Het AD maakte een filmpje van de inspectieoperatie.

Periodejuni 2023 - december 2024
KlantWaterschap Rijn en IJssel