Ons project

Toekomstverkenning haven en Prins Bernhardsluis Deventer

Voor de gemeente Deventer hebben we een toekomstverkenning uitgevoerd naar de haven en de Prins Bernhardsluis in Deventer.

Toekomstverkenning

Naast een marktonderzoek waarmee inzicht is gegeven in de economische haalbaarheid, is tevens de technische haalbaarheid onderzocht. Hierbij is onder andere gekeken naar de maatschappelijke ontwikkelingen zoals hoog/laag water, impact van scheepsafmetingen (zowel technisch als economisch).

Onze werkzaamheden

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

  • marktonderzoek met relevante marktpartijen uit de omgeving van de haven (bedrijven);
  • vertaling marktonderzoek naar marktpotentieel, economische scenario’s en ruimtelijke en technische eisen voor de sluis;
  • opstellen Programma van Eisen;
  • onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen van waterstanden op de IJssel;
  • onderzoek naar financieringsmogelijkheden;
  • technische ontwerpen van de sluis (renovatie, nieuwbouw);
  • achterloopsheidberekening van de bestaande sluis;
  • SSK-ramingen (renovatie en nieuwbouw);
  • ontwerptekeningen sluisvarianten (renovatie en nieuwbouw);
  • integrale eindrapportage met managementsamenvatting voor gemeentelijk bestuur.
Periodejuli 2022 - mei 2023
KlantGemeente Deventer