Ons project

Monitoring kribvaksuppleties Waal

Om scheepvaart in de Waal mogelijk te houden zijn in het verleden verschillende maatregelen genomen, zoals het aanleggen van kribben en het creëren van een harde laag op de bodem. Dit zorgt in de huidige situatie voor nieuwe problemen. Movares Water monitort de suppleties door bodemmonsters te nemen en de bodem in te meten.

Kribvaksuppleties

De problemen die zich nu voordoen worden o.a. veroorzaakt door hogere stroomsnelheden. Hierdoor snijdt de rivier verder het landschap in. Op de plaatsen waar de bodem niet verhard is, erodeert deze. Dit zorgt voor een drempel op de grens van de harde en zachte waalbodem, die scheepsvaart kan verhinderen. Rijkswaterstaat is een proef gestart . Door zand te suppleren in de kribvakken moet de erosie van de bodem worden gestremd. Het idee is dat het zand door de stroming van de rivier van de kribvakken naar de bodem van de rivier wordt verplaatst; een zandmotor op kleinere schaal voor de Waal.

Onze werkzaamheden:

Movares Water monitort de suppleties, samen met haar onderaannemers Sialtech en Aquavision, door over een langere periode van meerdere jaren bodemmonsters te nemen en de bodem in te meten. Zo kunnen we inzicht geven in de effectiviteit van de kribvaksuppleties en de processen die hier aan ten grondslag liggen.