Ons project

Onderzoek walstroom havenbedrijf Rotterdam

Om naar een emissievrije maritieme sector te kunnen ontwikkelen is het van belang dat onze schepen en havens worden voorzien van de benodigde walstroomvoorzieningen.

Onderzoek walstroom

Het havenbedrijf Rotterdam wil de realisatie van walstroom in de havens versnellen. Er heerst in de maritieme sector nog veel onzekerheid en onduidelijkheid over de toe te passen standaarden en specificaties voor walstroomvoorzieningen in het middensegment (Low voltage van 125A tot 1 MVA). Er is evenwel een grote behoefte aan standaardisatie van walstroomaansluitingen.

Onze werkzaamheden

Wij hebben voor het Havenbedrijf een inventarisatie uitgevoerd van alle standaarden die bestaan in de categorie ‘Low and High voltages’ (125A tot > 1MVA). Op basis van die inventarisatie is een conclusie getrokken en zijn de eerste aanbevelingen gegeven om tot meer eenduidigheid te komen voor toepassing van  walstroomvoorzieningen. 

Periodejuli 2022 - december 2022
KlantPort of Rotterdam