Ons project

Waterkwaliteitsmetingen Nedereindse Plas

Gemeente Utrecht wil een drijvend zonnepark ontwikkelen op de Nedereindse Plas. We voeren in opdracht van de gemeente waterkwaliteitsmetingen uit om de huidige waterkwaliteit te bepalen.

Waterkwaliteitsmetingen

De Nedereindse Plas is een diepe en 40 ha grote plas die niet in verbinding staat met het omliggende watersysteem. In de zomer van 2022 zijn de plassen drie keer bemonsterd, elke keer op vier locaties. De metingen laten lage waarden zien voor fosfaat en stikstof, en er vindt weinig algengroei plaats. Er is nog weinig bekend van de gevolgen van het plaatsen van drijvende PV-panelen. Een theorie is dat een minder sterke stratificatie (verschil in temperatuur tussen de boven- en onderlaag) optreedt waardoor minder zuurstofloosheid optreedt in de diepere lagen. Maar bij volledige bedekking is er ook onvoldoende uitwisseling mogelijk met de lucht en te weinig lichtinval.

Onze werkzaamheden

Het waterschap wil meer metingen op verschillende dieptes om daarvoor de huidige situatie beter in beeld te hebben. Daarom voeren wij in 2023 extra metingen uit. Op basis hiervan kunnen de risico’s beter worden ingeschat en kan het maximale bedekkingspercentage met zonnepanelen worden bepaald.

Periodejuli 2022 - januari 2024
KlantGemeente Utrecht