Waterbouw, Havens & vaarwegen, Binnenvaart

Maritiem

Samen houden we havens en vaarwegen bereikbaar

Vlot transport over water is enorm belangrijk voor de economische positie van Noordwest-Europa. Met haar uitgebreide netwerk van havens en vaarwegen heeft onze laaggelegen delta een sterke positie als distributieland. En dat willen we zo houden, nu en over 30 jaar. Maar de zeespiegel stijgt en de hoeveelheid water die door de grote rivieren wordt afgevoerd varieert steeds sterker. Dit beïnvloedt de bereikbaarheid van havens en vaarwegen.

Onze adviseurs weten wat er speelt in de wereld van transport en waterbouw. We zetten die kennis om ons land bereikbaar te houden vanuit verschillend perspectief in: nautisch, logistiek en constructief. Samen houden we onze havens en vaarwegen bereikbaar, welkom aan boord!

Constructieve waterbouw

De natte infrastructuur zo effectief en efficiënt mogelijk benutten. Veilig, vlot en duurzaam. Dat wordt door de toenemende noodzaak van goederenvervoer over water steeds belangrijker. Voldoende capaciteit en een goede conditie van de natte infrastructuur zijn van belang voor de betrouwbaarheid en daarmee voor een goede functionaliteit van deze infrastructuur. ICT speelt hierin een steeds belangrijkere rol. Wij richten ons op de gehele levenscyclus van voorzieningen als sluizen, stuwen, kades, steigers et cetera. Van ontwerp van constructies tot en met de bouwbegeleiding, en van beheer en onderhoud tot en met herstructurering en aanpassing: wij hebben alle disciplines aan boord om het gevraagde tot in detail uit te werken.

Havens en vaarwegen

Vervoer over water is een essentieel onderdeel van een goed logistiek netwerk waarin alle modaliteiten met elkaar verbonden en in evenwicht zijn. En biedt volop kansen voor duurzaamheid. Wij onderzoeken de mogelijkheden van toekomstbestendige havens en vaarwegen, bepalen effecten, inventariseren de kosten en de baten en geven richting aan het benodigde beleid. Onder andere d.m.v. de quickscan Toekomstbestendige Binnenhavens. Of het nu gaat om functionaliteit, toekomstvastheid, kostenbeheersing, natuur en milieu, landschappelijke en  maatschappelijke inpassing of om het recreatieve domein van de natte sector: onze adviseurs pakken het op. Door ons brede netwerk verbinden wij partijen en brengen samen met u de bereikbaarheid over water op een substantieel hoger peil.

Binnenvaart

Een duurzaam logistiek netwerk is gebaat bij een hechte samenwerking tussen de verschillende modaliteiten. Ontwikkeling en innovatie in de sectoren versterken elkaar én de duurzame positie van Nederland. Vanuit onze achtergronden kennen wij als geen ander het belang daarin van de binnenvaart. Met onze focus op de verduurzaming van de binnenvaart zetten wij als betrokken en bevlogen adviseurs onze expertise in om de binnenvaart te versterken en gereed te maken voor de komende decennia. Onder andere met onze roadmap voor een zero-emissiebinnenvaart. Grote maatschappelijke opgaven waaronder het Klimaat- en Schone Luchtakkoord vormen daarbij een belangrijk aandachtspunt.