Duurzaam, bereikbaar, leefbaar

Projecten

Een greep uit onze projecten. Wilt u meer weten of eens met een van de waterexperts van gedachten wisselen? Neem gerust contact met hen op, zij helpen u graag.

Onderzoek normering emissies binnenvaart

Onderzoek normering emissies binnenvaart

Onderzoek Normering emissies binnenvaart door Movares Water naar de juridische haalbaarheid om de verduurzaming van de binnenvaart te versnellen, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bekijk project
Kostenraming optimalisatie Distelwegveer

Kostenraming optimalisatie Distelwegveer

Gemeente Amsterdam vroeg Movares Nederland de optimalisatiemogelijkheden voor de Distelwegveer te onderzoeken. Movares Water heeft de globale kostenraming voor diverse...
Bekijk project
Renovatie sluis Doesburg

Renovatie sluis Doesburg

Najaar 2024 voert Waterschap Rijn en IJssel groot onderhoud uit aan sluis Doesburg. De 40 jaar oude hardhouten sluisdeuren worden vervangen. Ook worden er dingen aangepast zodat de recreatievaart veiliger door de sluis kan en wordt de drempel van de sluis verlaagd. Hierdoor kan de beroepsvaart bij laagwater de sluis van de Oude IJssel naar de IJssel langer gebruiken. Movares Water maakt referentieontwerpen van de nieuwe deuren en zorgt met Waterschap en aannemer in bouwteamverband voor een adequate aanpak van de renovatie.

Bekijk project
Onderzoek scheepvaartveiligheid en medegebruik in windparken

Onderzoek scheepvaartveiligheid en medegebruik in windparken

Rijkswaterstaat heeft ons gevraagd de relatie tussen scheepvaartveiligheid en medegebruik in windparken op de Noordzee inzichtelijk te maken. Het doel...
Bekijk project
Kwaliteitsverbetering AIS-data provincie Noord-Holland

Kwaliteitsverbetering AIS-data provincie Noord-Holland

De Noord-Hollandse vaarwegen worden intensief gebruikt door de plezier- en beroepsvaart. Voor een zo efficiënt mogelijke doorstroom van verkeer over water en...
Bekijk project
Verkenning zoetwatervoorziening via Amsterdam-Rijnkanaal

Verkenning zoetwatervoorziening via Amsterdam-Rijnkanaal

Het water in het IJsselmeer en Markermeer is van belang voor ruim 30% van de watervoorziening in Nederland. De belangrijkste...
Bekijk project
Coördinatie technische tekeningen Rijkswaterstaat Zee & Delta

Coördinatie technische tekeningen Rijkswaterstaat Zee & Delta

Om de areaalgegevens voor Rijkswaterstaat Zee en Delta op orde te brengen zijn wij verantwoordelijk voor het coördineren van alle...
Bekijk project
Walstroomvoorzieningen (binnen)havens

Walstroomvoorzieningen (binnen)havens

Verduurzaming schepen in havengebieden Walstroom levert een grote positieve bijdrage aan het terugbrengen van de emissies van schepen in havengebieden....
Bekijk project
Monitoring kribvaksuppleties Waal

Monitoring kribvaksuppleties Waal

Om scheepvaart in de Waal mogelijk te houden zijn in het verleden verschillende maatregelen genomen, zoals het aanleggen van kribben...
Bekijk project