Uw duurzame watermanager

De urgentie van het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in relatie tot ruimtelijke opgaven is groter dan ooit tevoren. Dat vraagt om een aanpak waarbij het economisch belang ondergeschikt is aan het maatschappelijk belang. Wij zetten onze waterkennis en -expertise in om een bijdrage te leveren aan die maatschappelijk noodzakelijke inzet. Dat is onze drijfveer. Vormgeven aan een duurzaam, bereikbaar en leefbaar Nederland vanuit de focus op water, doet u met ons mee?

Meer over ons

Duurzaam

Behoud is de norm als het om water gaat. Maar alles behouden is simpelweg niet houdbaar. We werken graag mee aan een nieuwe omgang die wel toekomst heeft: water tegenhouden als het moet en teruggeven aan de natuur als het kan. Loskomen van de norm vraagt behalve een lange adem vooral veel onderlinge support. Dat pakken we graag samen met u op.

Lees meer

Bereikbaar

Bereikbaarheid is in ons land al lang niet meer vanzelfsprekend. Wegen slibben dicht, vrachtverkeer over de weg blijft groeien. Toch is er nog ruimte: onze waterwegen. Tegelijkertijd worden die kansen beïnvloed door de vele andere functies van water. Een waterweg vraagt daarom van nature om een brede kijk. We bieden u graag die brede en vooral andere kijk op bereikbaarheid.

Lees meer

Leefbaar

De invloed van water op de leefbaarheid van ons land neemt nog elke dag toe. Te weinig water is niet goed voor de binnenvaart en de agrarische sector, te veel is een zorg voor bebouwd gebied. En dan moet het ook nog veilig achter dijk en dam zitten. Wij kijken graag samen met u naar de samenhang tussen al die functies van water.

Lees meer

Ik ben trots op mijn innovatieve bijdrage aan de verduurzaming van de waterbouw

Een innovatief project waar ik ontzettend trots op ben is dat van 3D-geprinte betonelementen als oeverafwerking. Een mooi voorbeeld van een duurzame oplossing binnen de waterbouw.

Gerard Krooshoop Senior adviseur waterbouw