DUURZAAM BEREIKBAAR LEEFBAAR

Over ons

Wij werken aan verduurzaming van het totale watersysteem

We worden in Nederland met de neus op de feiten gedrukt: natuurgebieden staan onder druk en de noodzaak tot het bouwen van huizen en de omslag naar het gebruik van andere energievormen is groot. Voor het herstel van de biodiversiteit is een uitbreiding van het natuurareaal nodig. Een veranderend klimaat helpt daarbij niet. De urgentie om onze leefomgeving te verbeteren en ontwikkelingen duurzaam te benaderen is hoog. Dat vraagt om een brede kijk op het totale watersysteem.

Wij zijn betrokken adviseurs met oog voor detail

Water is onze levensader. In alle opzichten. Dus moeten we het goede doen voor onze nationale waterhuishouding en waterinfrastructuur. Hoe? Onze maatschappelijk betrokken adviseurs en ingenieurs zien geen enkel project als opzichzelfstaand. We hebben net zo veel oog voor de details van elk waterproject als voor de effecten ervan elders en later. In dat spanningsveld voelen we ons thuis. Daarom combineren wij de technische en praktische kant van ons werk met een brede kijk op de maatschappelijke impact op waterbeheer, binnenvaart en havens. Daar liggen kansen voor een toekomstbestendig land. Laten we die kansen grijpen. Wat u en wij doen, doet ertoe.

Maak kennis met Movares Water

Onze mensen zijn waterspecialisten. We bekijken bij elk project ‘het grote plaatje’. Van assetmanagement en levensduur tot en met de positieve bijdrage aan het klimaat. In onze disciplines Maritiem (binnenhavens, vaarwegen, binnenvaart en constructieve waterbouw) en Waterbeheer (waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid) analyseren we de opgaven vanuit een breed perspectief: van het optimaliseren van materiaalgebruik en het verbeteren van de biodiversiteit tot het verminderen van en het aanpassen aan de effecten van klimaatverandering. Zodat uw project toekomstbestendig is.

Ons team

Maatschappelijk gedreven

Samen met u als opdrachtgever werken we aan het herstel van onze bereikbaarheid en de verduurzaming van onze leefomgeving. In hoeverre zijn uw plannen – of de plannen die we samen ontwikkelen – waterrobuust en klimaatadaptief? Plannen voor een klimaatneutrale haven bijvoorbeeld kunnen nog zo goed zijn, veel hangt ook af van de schepen die er aanleggen en de vrachtwagens die het transport aan- of afvoeren. Wat ons motiveert is dat we met de juiste adviezen een positieve maatschappelijke invloed hebben op de duurzaamheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland.

Duurzaam, Bereikbaar, Leefbaar.