Waterkwaliteit, Waterkwantiteit, Waterveiligheid

Waterbeheer

Wij voelen de kracht van het water

Water speelt een cruciale rol voor de ruimtelijke inrichting van ons land: veiligheid, natuur, transport, voeding, economie, arbeid, recreatie, toerisme. Waar we vroeger spraken over onze strijd tégen het water weten we ondertussen dat dit natuurelement juist onze kracht is die we moeten koesteren.

Wachten met het implementeren van oplossingen is geen optie, want de gevolgen van de huidige ontwikkelingen zijn te groot en gaan te snel. Die vragen om een andere kijk op omgaan met water: voldoende water in tijden van droogte, maar ook ruime bergings- en afvoercapaciteit voor de natte perioden. Waterkeringen en kunstwerken die op orde zijn. Gezonde rivieren en plassen. Duurzaam grondwaterbeheer.

Water: het belangrijkste kapitaal voor een duurzaam, leefbaar en bereikbaar Nederland. Wij voelen de kracht van het water, u ook?

Waterkwaliteit en waterkwantiteit

Water is de blauwe motor van de natuurlijke omgeving. Zowel de kwaliteit als kwantiteit van grond- en oppervlaktewater vormen de onderlegger van het ecosysteem en de biodiversiteit. Wij verbinden de kennis van inhoud – zoals ecologie, hydrologie en morfologie – met ervaring op het gebied van proces- en omgevingsmanagement. Het is juist díe combinatie die de sleutel tot succes in een project kan zijn. Want het zijn veelal de stakeholders, en de manier waarop je met hen communiceert, die bepalen of en hoe het project vorm kan krijgen. Onze betrokken en bevlogen adviseurs weten het werkproces te richten op succes en maakbaarheid, met oog voor duurzame en innovatieve oplossingen.

Waterveiligheid

We moeten door het veranderende klimaat meer en meer leren leven met de effecten van het water. De zeespiegel stijgt en de hoeveelheid water die door de grote rivieren wordt afgevoerd varieert steeds sterker. De gevolgen van deze ontwikkelingen grijpen in op de veiligheid van de mensen in het land. Dat vraagt om een kritische, maar ook realistische benadering van de waterveiligheid en de in-richting van ons land. Wij zetten daarvoor onze inhoudelijke kennis van techniek, beheer en onderhoud in. En de inno-vatieve denkkracht van onze adviseurs geeft een extra impuls aan die veiligheidsbenadering.